گزارش فروش و قراردادهای اراضی سازمان در سال 97

گزارش فروش و قراردادهای اراضی سازمان در سال 97

.

  • کد مطلب: 1915
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: دوشنبه 9 ارديبهشت 1398 - 13:46

ردیف نام خریدار موقعیت کاربری                    مساحت    (متر مربع) مبلغ کل (ریال) شماره قرارداد تاریخ قرارداد نوع قرارداد
1 شرکت صنایع پتروشیمی بین المللی قشم کیپکو  قشم - سایت ساحل جنوبی (تورگان) مسکونی 131333               328,333,625,000 4840 97.01.22 واگذاری
2 شرکت آریو توان قشم  قشم - شهرک صنعتی طولا  صنعتی  40000.90                 20,000,450,000 4841 97.02.16 واگذاری
3 آقایان محمود حاجب فرد و مرتضی عباسی و ابوالفضل کاند  قشم - شهرک بوستان - بلوار مرزبانان  تجاری - خدماتی - مسکونی  1145.73                 34,371,900,000 4842 97.02.16 صلحنامه 
4 عامر رحیمی  هلر  خدماتی - کارگاهی  120.45                      301,125,000 4843 97.02.17 واگذاری
5 شریفه صالحی نژاد  درگهان  مسکونی  180                      270,000,000 4844 97.02.17 واگذاری
6 معصومه احسان فر  طولا  مسکونی  202.22                      202,220,000 4845 97.02.23 واگذاری
7 فهیمه محمدزاده و ساره توفان  درگهان  مسکونی  216                      324,000,000 4846 97.02.23 واگذاری
8 مصطفی هلری صلغی  هلر - شهرک شیخ آباد  مسکونی  384                      384,000,000 4847 97.02.23 واگذاری
9 میثم ذاکری نیای طولا  مسکونی  196.81                      255,853,000 4848 97.02.23 واگذاری
10 وراث مرحوم خالد سلامی سوزایی  سوزاء  مسکونی  671.72                      671,720,000 4849 97.02.23 واگذاری
11 شرکت حمل و نقل حرا پویای قشم  قشم - سایت صعتی کاوه  حمل و نقل پایانه ها 3000                   3,000,000,000 4850 97.02.26 واگذاری
12 زهرا قوسی یوسف زهی  درگهان  مسکونی  313.40                      470,100,000 4851 97.03.20 واگذاری
13 امین دیو سالار  قشم - شهرک گلستان  مسکونی  198                   1,980,000,000 4852 97.03.20 واگذاری
14 حسن نورائی  هلر  مسکونی  352                      422,400,000 4853 97.03.20 واگذاری
15 موسی فخاری  طولا  مسکونی  195.60                      195,600,000 4854 97.04.04 واگذاری
16 بهزاد توفان  قشم - شهرک گلستان  تجاری  61                   1,830,000,000 4855 97.04.09 واگذاری
17 موسسه پیش دبستانی غیر دولتی علم و آفتاب  قشم - شهرک بوستان  آموزشی  3195.47                   8,627,769,000 4856 97.04.09 واگذاری
18 شرکت ساتراپ صنعت قشم  قشم - شهرک صنعتی طولا  صنعتی  987.87                      493,935,000 4857 97.04.09 واگذاری
19 علی مزدوری نیا  قشم - طولا شرق شهرک گلزار  مسکونی  360                      360,000,000 4858 97.04.10 واگذاری
20 عایشه سرودی گلستانی  سوزاء  مسکونی  615.65                      738,780,000 4859 97.04.18 واگذاری
21 محمد عمر حسینی  قشم - روستای طولا  مسکونی  24620.70  *  4860 97.04.18 صلحنامه 
22 یعقوب سفاری لافتی  قشم - لافت کهنه  زراعی  1975.63                   1,659,529,200 4861 97.04.23 صلحنامه 
23 محمد علی و عبدالطیف صالحی قشمی  قشم - شهرک گلستان  خدماتی  65.72  *  4862 97.04.24 صلحنامه 
24 احمد خورسند  قشم - روستای رمکان  خدماتی (پمپ بنزین) 4277                   4,277,000,000 4863 97.04.25 واگذاری 
25 شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم  قشم - سایت ساحل جنوبی  تفریحی - گردشگری - اقامتی  11600.14                 29,000,350,000 4864 97.04.30 واگذاری 
26 شرکت کیان بندر نگین قشم  قشم - سایت صنعتی کاوه  خدماتی (حمل و نقل) 3000                   3,000,000,000 4865 97.05.27 واگذاری 
27 مژگان رحیمی هلری  درگهان  مسکونی  302.6                      378,250,000 4866 97.05.27 واگذاری 
28 فاطمه باریگ بین  هلر  مسکونی  264.75                      330,937,500 4867 97.06.05 واگذاری 
29 ام هانی سرودی  هلر - شهرک شیخ آباد  مسکونی  254.63                      305,556,000 4868 97.06.05 واگذاری 
30 الهه شاهکرم زاده  طولا- شرق شهرک گلزار  مسکونی  266                      266,000,000 4869 97.06.05 واگذاری 
31 آمنه عبداللهی درگهانی  درگهان - شهرک خیام  مسکونی  205.6                      308,400,000 4870 97.06.05 واگذاری 
32 محمد نور سجادی  درگهان - شهرک خیام  مسکونی  204                      306,000,000 4871 97.06.05 واگذاری 
33 محمد افشارزاده  قشم - شهرک گلستان  مسکونی  506.87                   3,041,220,000 4872 97.06.05 واگذاری 
34 علی جزینی زاده - ابراهیم پنجعلی زاده - سید قدرت اله امیری - عباس خطیب - محمد دهقانی - امیر حسین حیدریان  قشم - سایت 98 هکتاری  مسکونی  648                   2,916,000,000 4873 97.06.05 واگذاری 
35 شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان ، جنگلها و مراتع ابخیزداری کشور  قشم - سایت 98 هکتاری  مسکونی  5456.31                 24,553,395,000 4874 97.06.06 واگذاری 
36 شرکت عمران بوستان نور  قشم  درگهان - سایت بازیافت  تجاری - خدماتی  1663.25                 16,632,500,000 4875 97.06.06 واگذاری 
37 شرکت عمران بوستان نور  قشم  درگهان - سایت بازیافت  تجاری - خدماتی  25005               250,050,000,000 4876 97.06.06 واگذاری 
38 شرکت عمران بوستان نور  قشم  درگهان - سایت بازیافت  تجاری - خدماتی  2556.75                 25,567,500,000 4877 97.06.06 واگذاری 
39 شرکت عمران بوستان نور  قشم  درگهان - سایت بازیافت  تجاری - خدماتی  1495.25                 14,952,500,000 4878 97.06.06 واگذاری 
40 شرکت عمران بوستان نور  قشم  درگهان - سایت بازیافت  تجاری - خدماتی  3210.25                 32,102,500,000 4879 97.06.06 واگذاری 
41 احمد توفیق پشتاره  سوزاء  مسکونی  444.55                      311,185,000 4880 97.06.11 واگذاری 
42 تهمینه نصرت آبادی  قشم - سایت 98هکتاری  مسکونی  374.3                   1,684,350,000 4881 97.06.11 واگذاری 
43 عالیه سرودی  درگهان - شهرک خیام  مسکونی  204                      306,000,000 4882 97.06.11 واگذاری 
44 شرکت اریا روژان طلایی کیش  شهرک صنعتی طولا  صنعتی  4800                   2,400,000,000 4883 97.06.19 واگذاری 
45 کارینا قدیمی  قشم - سایت بیمارستان پیامبر اعظم  خدمات درمانی  461.8                      675,845,000 4884 97.06.19 واگذاری 
46 صبوره روز گردی  سوزاء- شهرک حافظ  مسکونی  264                      184,800,000 4885 97.06.31 واگذاری 
47 هیبت اله محمدی  قشم - شهرک گلستان  تجاری  40                   1,200,000,000 4886 97.06.31 واگذاری 
48 آمنه نیکو  درگهان - شهرک خیام  مسکونی  204                      306,000,000 4887 97.06.31 واگذاری 
49 عبدالباسط ملاحی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  336.74                      117,859,000 4888 97.07.10 واگذاری 
50 محسن پشام  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  261.15                        91,402,500 4889 97.07.10 واگذاری 
51 غنچه سلمان شارکی  طولا - شرق شهرک گلزار  مسکونی  268                      268,000,000 4890 97.07.10 واگذاری 
52 عثمان سلامتی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4891 97.07.10 واگذاری 
53 محمد ایمانی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4892 97.07.10 واگذاری 
54 حسام سلامی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  260.46                        91,161,000 4893 97.07.10 واگذاری 
55 عبدالکریم رئیسی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  281.32                        98,462,000 4894 97.07.10 واگذاری 
56 فاطمه دریانورد  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  281.38                      196,966,000 4895 97.07.10 واگذاری 
57 عبدالله زادمهر  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  304.50                      106,575,000 4896 97.07.11 واگذاری 
58 عبدالستار محمدی پور گلی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  296.50                      103,775,000 4897 97.07.11 واگذاری 
59 احمد تلنگ  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  296.23                      103,680,500 4898 97.07.11 واگذاری 
60 نوره ملاحی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4899 97.07.11 واگذاری 
61 اسماعیل نجار قشمی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4900 97.07.11 واگذاری 
62 ماهر تشه  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  298                      104,300,000 4901 97.07.11 واگذاری 
63 فرهاد فهیم  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4902 97.07.11 واگذاری 
64 مکیه سلامی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4903 97.07.11 واگذاری 
65 محمد کمالی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  332.40                      116,340,000 4904 97.07.11 واگذاری 
66 علی افشارزاده ساوجبلاغی  قشم - شهرک گلستان  مسکونی  506.87                   3,041,220,000 4905 97.07.11 واگذاری 
67 عدنان سلامی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4906 97.07.11 واگذاری 
68 زکریا شاهی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  262                        91,700,000 4907 97.07.14 واگذاری 
69 طیب داداری  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  308                      107,800,000 4908 97.07.14 واگذاری 
70 فرهاد سلامی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4909 97.07.14 واگذاری 
71 ارسلان شایان فر  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4910 97.07.14 واگذاری 
72 مصطفی رئیسی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4911 97.07.14 واگذاری 
73 فاطمه تشه  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4912 97.07.14 واگذاری 
74 احمد اسلامی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  262                        91,700,000 4913 97.07.15 واگذاری 
75 سیف ادیب  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4914 97.07.15 واگذاری 
76 عبدالله سلامی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300.78                      105,273,000 4915 97.07.15 واگذاری 
77 شرکت خدماتی لطیف قشم  سایت نخل سیمین  هتل  800.18                   1,600,360,000 4916 97.07.15 واگذاری 
78 حمید کریمدادی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  277.2                        97,020,000 4917 97.07.15 واگذاری 
79 بی بی نور دهندگان سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4918 97.07.15 واگذاری 
80 عامر سلامی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4919 97.07.15 واگذاری 
81 عبدالله اسلامی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  317.33                      111,065,500 4920 97.07.15 واگذاری 
82 نادیه چپ چاپ سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4921 97.07.15 واگذاری 
83 شهاب ماهیگیر سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  298                      104,300,000 4922 97.07.15 واگذاری 
84 عبدالقادر اسلامی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  326.07                      114,124,500 4923 97.07.15 واگذاری 
85 علی هرمزی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  297.05                      103,967,500 4924 97.07.15 واگذاری 
86 محمد رئیسی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4925 97.07.15 واگذاری 
87 زهرا کاکائی هاچه سو  درگهان - شهرک خیام  مسکونی  360                      540,000,000 4927 97.07.24 واگذاری 
88 شرکت تعاونی شالوده پیکر قشم  قشم - شهرک نریمان  مسکونی  201.8                   2,018,000,000 4928 97.08.07 واگذاری 
89 صالح دریانورد  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300                   1,200,000,000 4929 97.08.13 واگذاری 
90 آمنه گلبدامانی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  308.17                      107,859,500 4930 97.08.13 واگذاری 
91 بلقیس تلنگ  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4931 97.08.13 واگذاری 
92 عبدالواحد دریانورد سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  311.85                      109,147,500 4932 97.08.13 واگذاری 
93 حسین خانگاه  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4933 97.08.13 واگذاری 
94 اسامه ابرهیمی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4934 97.08.13 واگذاری 
95 ماهر اسلامی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4935 97.08.13 واگذاری 
96 منصور احمدی جی جیانی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  268.84                        94,094,000 4936 97.08.13 واگذاری 
97 احمد پشتاره  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4937 97.08.13 واگذاری 
98 عبدالغفور سلامی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4938 97.08.13 واگذاری 
99 لیلا مرزی زاده  طولا  مسکونی  238.40                      238,400,000 4939 97.08.13 واگذاری 
100 مختار کامجو  طولا  مسکونی  275                      357,500,000 4940 97.08.13 واگذاری 
101 ارسلان سالاری  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4941 97.08.13 واگذاری 
102 مهدی رهدار حکمی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4942 97.08.13 واگذاری 
103 محمد سلامی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4943 97.08.13 واگذاری 
104 فاطمه کناری سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  316.72                      110,852,000 4944 97.08.13 واگذاری 
105 نجیب نجار سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  289.06                      101,171,000 4945 97.08.13 واگذاری 
106 زاید فارسی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4946 97.08.13 واگذاری 
107 لیلا دهندگان سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4947 97.08.13 واگذاری 
108 اسدالله سالاری  قشم - شهرک نریمان  مسکونی  252                        15,120,000 4948 97.08.13 واگذاری 
109 عبدالقادر تدو  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4949 97.08.13 واگذاری 
110 محمد سلامی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4950 97.08.13 واگذاری 
111 نادیا سرودی  طولا  مسکونی  278.6                      278,600,000 4951 97.08.13 واگذاری 
112 نجیب زیرانگی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4952 97.08.13 واگذاری 
113 محسن تورنگ  درگهان - هلر  مسکونی  378.57                      378,570,000 4953 97.08.13 واگذاری 
114 شیما تاب  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4954 97.08.13 واگذاری 
115 سهیلا سلامی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  262                        91,700,000 4955 97.08.13 واگذاری 
116 سید امیر جمالزاده  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4956 97.08.13 واگذاری 
117 عبدالطیف سلامی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  273.07                        95,574,500 4957 97.08.13 واگذاری 
118 سید محیی آقایی قشمی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  283.3                        99,155,000 4958 97.08.13 واگذاری 
119 محمد زینلی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  300                      105,000,000 4959 97.08.13 واگذاری 
120 محمدد رشید خوه  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4960 97.08.13 واگذاری 
121 ماید سلامی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  371.25                      129,937,500 4961 97.08.15 واگذاری 
122 محمود ملاحی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  324.15                      113,452,500 4962 97.08.15 واگذاری 
123 یعقوب رئیسی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  304.47                      106,564,500 4963 97.08.15 واگذاری 
124 شریفه خشاب  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4964 97.08.15 واگذاری 
125 مروان سلامی سوزائی  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  296.54                      103,789,000 4965 97.08.15 واگذاری 
126 جاسم راه پیما  سوزا- شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4966 97.08.15 واگذاری 
127 شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد  قشم - شرق هتل بین الملل  اداری  1416.09                 42,482,700,000 4967 97.08.15 واگذاری 
128 سید طاهره سفاری  طولا  مسکونی  213.89                      213,890,000 4968 97.08.15 واگذاری 
129 محمد امین ملاحی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  331.35                      115,972,500 4969 97.08.15 واگذاری 
130 روح الله صفری  طولا  مسکونی  235.9                      283,080,000 4970 97.08.15 واگذاری 
131 فاطمه توفان  درگهان - شهرک خیام  مسکونی  205.8                      308,700,000 4971 97.08.21 واگذاری 
132 یعقوب شادان  درگهان - هلر  مسکونی  264.05                      316,860,000 4972 97.08.22 واگذاری 
133 احمد هرمزی قشمی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  450                      157,500,000 4973 97.08.22 واگذاری 
134 فاضل سلامی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  320                      112,000,000 4974 97.08.22 واگذاری 
135 نمک سفاری طولی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  291.35                      101,972,500 4975 97.08.22 واگذاری 
136 یونس احمدی پور  طولا  مسکونی  217.81                      261,372,000 4976 97.08.22 واگذاری 
137 سیما جمالی دیرستانی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  262                        91,700,000 4977 97.08.22 واگذاری 
138 صدیقه آشوری طولا  مسکونی  214.3                      257,160,000 4978 97.08.22 واگذاری 
139 مهرداد اسدی  طولا  مسکونی  220.06                      264,072,000 4979 97.08.22 واگذاری 
140 یحیی نساجی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  262                        91,700,000 4980 97.08.22 واگذاری 
141 عزیزه دیرستانی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  274.06                        95,921,000 4981 97.08.22 واگذاری 
142 مهناز حاجی میری قشمی طولا  مسکونی  220.06                      264,072,000 4982 97.08.22 واگذاری 
143 موسی سلامی سوزائی  سوزاء - شهرک حافظ  مسکونی  264                        92,400,000 4983 97.09.05 واگذاری 
144 سهراب پیله ورکوئی قشمی  قشم - سایت 98هکتاری  مسکونی  331.35                   1,491,075,000 4984 97.09.14 واگذاری 
145 میر ناصر مقیمی کیوج  طولا مسکونی  186.45                      223,740,000 4985 97.09.14 واگذاری 
146 ایرج قاسم پور خیر آبادی طولا مسکونی  226.6                      271,920,000 4986 97.09.14 واگذاری 
147  ولید سلامی سوزایی    سوزا    مسکونی             328.27                      114,894,500 4987 97.09.20 واگذاری 
148  شرکت دریا تجارت صنعت قشم    شهرک صنعتی طولا    صنعتی               2,400                   1,200,000,000 4988 97.09.20 واگذاری 
149  عبدالله سلامتی سوزایی    سوزا   مسکونی             532.76                      372,932,000 4989 97.09.20 واگذاری 
150  امید داداری    سوزاء   مسکونی                  264                        92,400,000 4990 97.09.20 واگذاری 
151  محمد حبیب نورایی    هلر    مسکونی             265.05                      357,817,500 4991  97/09/20  واگذاری 
152  عایشه انصاری قشمی   طولا    مسکونی                  200                      240,000,000 4992  97/09/20  واگذاری 
153  عباس فتحیان بروجنی    درگهان    مسکونی                  225                      337,500,000 4993  97/09/20  واگذاری 
154  حمید ریحانی    قشم - شهرک گلستان    ورزشی   1374.54                   4,123,620,000 4994 97.10.01 واگذاری 
155  علی کرمی    قشم - شهرک گلستان - کوی نیلوفر    مسکونی               370.5                      148,200,000 4995 97.10.08 واگذاری 
156  رحیمه دلسفیدی قشمی    قشم - شهرک سیستان    مسکونی             249.70                      499,400,000 4996 97.10.08 واگذاری 
157  الهام فخاری    طولا   مسکونی             289.60                      347,520,000 4997 97.10.08 واگذاری 
158  جمال الدین تازه    سوزاء - شهرک حافظ    مسکونی             348.12                      121,842,000 4998 97.10.17 واگذاری 
159  شرکت سرمایه گذاری مسکن قشم    شهرک صنعتی طولا - روبروی صدا و سیما    شهرک دانشجویی           212,500                 25,500,000,000 4999 97.10.26 واگذاری 
160  شرکت بین المللی کارن زیما  قشم    شهرک صنعتی طولا    صنعتی   2400                   1,200,000,000 5000 97.10.26 واگذاری 
161  نجمه پری تقی نژاد   طولا    مسکونی             220.06                      264,072,000 5001 97.10.29 واگذاری 
162  صالح توفان    درگهان - شهرک خیام    مسکونی             199.18                      298,770,000 5002 97.10.29 واگذاری 
163  محمد دریانورد    طولا    مسکونی             200.90                      241,080,000 5003 97.10.29 واگذاری 
164  اسماء ملاحی    قشم - شهرک گلستان    تجاری - خدماتی                    40                   1,200,000,000 5004 97.10.29 واگذاری 
165  محمد اسلامی سوزائی    سوزاء - شهرک حافظ    مسکونی                  262                        91,700,000 5005 97.11.06 واگذاری 
166  سامیه چرسی    طولا    مسکونی                  297                      356,400,000 5006 97.11.06 واگذاری 
167  سیما یوسف زاده    طولا    مسکونی             220.06                      264,072,000 5007 97.11.06 واگذاری 
168  مهین شاکر جاسکی    طولا    مسکونی             220.06                      264,072,000 5008 97.11.06 واگذاری 
169  امین دادخدائی    طولا    مسکونی             220.06                      264,072,000 5009 97.11.06 واگذاری 
170  حسن فتاحی    طولا    مسکونی                  220                      220,000,000 5010 97.11.06 واگذاری 
171  سید عباس زارع مویدی    قشم - ساحل جنوبی    تفریحی - گردشری   10087.57                 25,218,925,000 5011 97.11.06 واگذاری 
172  حمیدرضا بیکران مقدم    طولا    مسکونی             174.31                      174,310,000 5012 97.11.06 واگذاری 
173  ایمان دادخدائی    طولا    مسکونی                  297                      356,400,000 5013 97.11.06 واگذاری 
174  هاشم رحیمی هلری    هلر - شهرک عطار    مسکونی                  246                      246,000,000 5014 97.11.06 واگذاری 
175  حسین زارعی و امیر ذاکری    طولا    مسکونی             221.73                      266,076,000 5015 97.11.06 واگذاری 
176  داود محمدی تاب    هلر    مسکونی                  360                      432,000,000 5016 97.11.06 واگذاری 
177  شرکت روناک گستر آداک قشم    شهرک صنعتی طولا    صنعتی   19896.18                   9,948,090,000 5017 97.11.17 واگذاری 
178  اسماعیل دادخدائی    طولا    مسکونی             291.75                      350,100,000 5018 97.11.17 واگذاری 
179  مالک رحیمی   هلر - شهرک عطار    مسکونی                  246                      246,000,000 5019 97.11.17 واگذاری 
180  محمد سرودی گلستانی    طولا    مسکونی             234.10                      234,100,000 5020 97.11.17 واگذاری 
181  عادل هادی نیا    روستای گوری    تفریحی - گردشگری               4,000                      600,000,000 5021 97.11.17 واگذاری 
182  مختار زارعی    درگهان - شهرک خیام    مسکونی             187.37                      281,055,000 5022 97.11.27 واگذاری 
183  صفیه شعبانی نسب قشمی    طولا    مسکونی                  220                      220,000,000 5023 97.11.27 واگذاری 
184  عبدالمنعم پوازی    هلر    مسکونی             263.50                      263,500,000 5024 97.11.27 واگذاری 
185  شرکت تعاونی شیر ماهی جزیره آرام قشم    درگهان    خدماتی - کارگاهی               5,000                   3,500,000,000 5025 97.11.27 واگذاری 
186  علی رمکانی    درگهان    خدمات شهری               83.02                      726,425,000 5026 97.11.27 واگذاری 
187  شرکت جهاد نصر کرمان    قشم - سایت سمن    تجاری - خدماتی                  550                 16,500,000,000 5027 97.12.01 واگذاری 
188  محمد فرهادی    قشم - شهرک گلستان    مسکونی             505.50                   3,538,500,000 5028 97.12.15 واگذاری 
189  سمیره باندریزی    طولا   مسکونی             220.06                      264,072,000 5029 97.12.26 واگذاری 
190  ابراهیم امجدیان    قشم - سایت 65هکتاری    ورزشی             696.77                   1,045,155,000 5030 97.12.26 اجاره به شرط تملیک 
191  شرکت بتن سازان پیشگامان پی قشم    شهرک صنعتی طولا    صنعتی   9229.43                   4,614,715,000 5031 97.12.26 واگذاری 
192  مسعود فولادی    قشم - درگهان - شهرک دلگشا    مسکونی                 300                        90,000,000 5032 97.12.26 واگذاری سال 92

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد