پرتال رسمی

3 بهمن

آگهي مزايده عمومي بيلبوردهاي تبليغاتي منطقه آزاد قشم

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجاره تعداد 153 بیلبورد تبلیغاات متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به مدت سه سال با 20 % افزايش براي هر سال نسبت به سال قبل از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در برگه شرايط و مشخصات معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اجاره دهد. براي اطلاعات بيشتر، فايل پيوست را دانلود كنيد.

ادامه خبر
6 مهر

لیست قراردادهای واگذاری زمین های روستایی در جزیره قشم واگذاره شده توسط بنیاد مسکن سال 1399-1400

لیست قراردادهای واگذاری زمین های روستایی در جزیره قشم واگذاره شده توسط بنیاد مسکن سال 1399-1400

ادامه خبر
16 مرداد

فراخوان واگذاری زمین

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعداد محدودی زمین به شرح ذیل و کروکی های پیوست را براساس ضوابط سازمان به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خبر

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد